Mon​tage-, drift- og vedligeholdelsesvejledning for brandpartier produceret af Pyro3

August 2012 - udgave 1

Modtagelse

Ved modtagelse og videre håndtering af Pyro3´s branddøre skal der benyttes hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader. Branddøre kan være meget tunge.
Det kontrolleres, at døren har den korrekte størrelse, samt at den foreskrevne fugebredde kan overholdes.
Generelt kræver alle døre fra Pyro3 min. 10 mm og max. 20 mm afstand mellem bygningsdel og karm. (fig. 1)

Straks ved levering kontrollerer køber, at det korrekte antal enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget stand.
Såfremt dette ikke er tilfældet, meddeler køber dette skriftligt ved påtegning på fragtbrev til fragt-chaufføren eller direkte til sælger.

Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.

Opbevaring

Forkert opbevaring i byggeperioden, som medfører længerevarende fugtpåvirkning, kan beskadige de færdige overflader. Alle døre skal derfor opbevares indendørs, beskyttet imod frost, (-10 / + 45 C), fugt, regn, sne, direkte sollys/ UV stråling, tilsmudsning, og anden overlast.

Montage

Branddøren må først monteres, når bygningen er sikret imod vejrliget på såvel tag som facader.
For døre til vådrum og udvendig brug bør der umiddelbart efter montage udføres fuger mellem karm og væg.
Er dette ikke muligt skal der sikres, at døren ikke opfugtes utilsigtet, dette gælder også indefra kommende byggefugt (kondens).

Vælger man at afdække døren skal dette ske således at overflader og glas ikke lider overlast.
Branddøre kan og må ikke optage laster fra den øvrige bygning. Dette gælder også i kortere perioder.
Det er af stor betydning fordørens brandtekniske egenskaber at den bliver monteret korrekt og det er montørens ansvar at monteringsvejledningen følges.

Placer karmen i indbygningshullet, og fastgør den i lod og vage med lange kiler i alle hjørner både lodret og vandret. Det er vigtigt at sidekarme er understøttet enten på fast gulv eller med opklodsning. Monter opklodsning bag alle karmskruer.

Bundstykker i døre skal understøttes pr. max. 450 mm. Karmkant må ikke placeres længere fremme end forkant væg.

Før fastskruning tjekkes åbnefunktionen samt fugebredder og justeres om nødvendigt. Dørblad skal gå fri af gulv ved åbning til 90/180 grader. Afstanden mellem karm og dørblad samt mellem dørblade i dobbeltdør skal være 3 mm +/- 1,5 mm. (fig. 1) Ved døre uden tætningsliste dog max 3 mm. Ved døre uden bundstykke max. 6 mm mellem gulv og dørblad eller til en mindst 5 mm tyk stål eller messingskinne nedlagt synligt i gulvbelægningen. (fig. 2) Elementet fastskrues med minimum 7,2 x 112 mm karmskruer gennem karm ind i fast væg pr. max. 660 mm i sidekarm og 1200 mm i top og bund. (fig. 3)

Fuger mellem karm og væg og gulv udfyldes helt med stenuld. Stoppes fast uden at karmen presses. Forbrug ca. 3 lbm. 60 x 20 mm strimmel pr meter 10 mm bred fuge. Mellem karmbundstykke og gulv kan mineraluld erstattes af mørtel.

Beslåning

Døren færdigmonteres med de foreskrevne beslag, hvorefter det kontrolleres at:
dørpladen samt låsens falle kan bevæges ubesværet
fallen går i indgreb, når dørlukkeren lukker dørpladen fra enhver åbning større end eller lig med (>=) 300 mm
de selvlukkende kantrigler (for to-fløjede døre) går i indgreb, når den først lukkende dørplade lukker fra enhver åbning >= 300 mm
dørvælgeren (for to-fløjede døre) fungerer korrekt.
Låseanordninger der kan hindre, at dørpladerne lukker helt i og at fastholdelsesbeslagene går i indgreb, f.eks. faste rigler, må kun anvendes efter forudgående aftale med brandmyndigheden.

Øvrige bestemmelser

Der må ikke foretages fræsning, skæring eller anden bearbejdning af dørplade og karm.

Brandbar gulbelægning må ikke føres ind under dørplade eller bundskinne som erstatter bundstykke.
DS-mærkerne må ikke overmales. Monteringsforskrift må ikke fjernes fra døren før den færdigt monterede dør er godkendt af myndigheden.

​Efter montage, rengøres false og beslag med en blød kost, klud eller støvsuger med blød børste. Den medleverede reperationsmaling anvendes til evt. skader i overfladen.

Drift og Vedligeholdelse vejledning

Efter behov aftørres døre med en fugtig klud opvredet i sæbevand eller almindelige, milde rengøringsmidler. Der aftørres slutteligt med en hårdt opvredet klud, så der ikke står overskydende fugt på overfladen. Hængsler smøres efter behov med en dråbe syrefri olie. Låse smøres ikke. Bundstykker i hårdt træ behandles med hårdttræsolie efter behov. Rudemærkater afrenses med renset benzin, og derefter skrabes pletten af med et barberblad.
Eventuelt harpiksudtræk fjernes ved at gnide og polere overfladen med en spritklud og efterbehandle med en tør klud.
´

Der gives garanti på døre og glas efter gældende regler. Vejledningens anvisninger skal følges i deres helhed for, at opretholde produktgarantien.
Glasudskiftning: Pyro3 anbefaler, at man lader dette udføre af fagfolk, da forkert udført isætning medfører bortfald af garantien.

Brug for rådgivning eller et uforpligtende tilbud?

Kontakt Pyro3 på telefon +45 30 33 34 38 eller via mail.

​Firmainformation

Pyro3 ApS

CVR: 33868227

adresseinformation

Industrivej 8

5672 Broby

kontaktinformation

Telefon: +45 30 33 34 38

E-mail: pyro3@pyro3.dk